Lip Balm
[giaban]139,000[/giaban][giacu]139,000₫[/giacu] [hot]- 0% [/hot] [chitiet]
Sáp dưỡng môi chứa chiết xuất phúc bồn tử, tạo ánh hồng nhẹ cho đôi môi. 7g.

 [/chitiet]