The ONE Lip Spa Care Lip Balm
[giaban]239,000[/giaban][giacu]239,000₫[/giacu] [hot]- 32% [/hot] [chitiet]
Son môi dưỡng ẩm và bảo vệ môi trước tia UV với SPF8. 1.7g [/chitiet]